Kommende Konserter

Rednex - 2020

Grunnet spredningen av COVID-19 viruset i Norge, og råd fra helsemyndighetene, har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse samtlige arrangementer i tiden fremover. 

Les mer her:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

© 2019 av MultiEvent AS / MultiEvent Drift AS